Alicia Keys – Girl On Fire “Daenerys Targaryen in Game of Thrones”

(Girl On Fire Lyrics + Türkçe)

She’s just a girl, and she’s on fire
sadece bir kız ve yanıyor
Hotter than a fantasy, longer like a highway
Fantaizden daha sıcak, otoban gibi uzun
She’s living in a world, and it’s on fire
bir dünyada yaşıyor ve yanıyor
Feeling the catastrophe, but she knows she can fly away
Felaketi hissediyor ama uçarak kaçabileceğini biliyor

Oh, she got both feet on the ground
İki ayağı da yerde
And she’s burning it down
ve yanıyor
Oh, she got her head in the clouds
Kafası bulutlarda
And she’s not backing down
ve geri adım atmıyor

This girl is on fire
Bu kız yanıyor
This girl is on fire
Bu kız yanıyor
She’s walking on fire
Ateşte yürüyor
This girl is on fire
Bu kız yanıyor

Looks like a girl, but she’s a flame
Kıza benziyor ama o bir alev
So bright, she can burn your eyes
ço parlak, gözlerini yakabilir
Better look the other way
başka tarafa baksan iyi edersin
You can try but you’ll never forget her name
Deneyebilirsin ama asla onun adını unutamazsın
She’s on top of the world
Dünyanın tepesinde
Hottest of the hottest girls say
Ateşlilerin ataşli kızlar söylüyor

[ reklamı gizle ]
Oh, she got both feet on the ground
İki ayağı da yerde
And she’s burning it down
ve yanıyor
Oh, she got her head in the clouds
Kafası bulutlarda
And she’s not backing down
ve geri adım atmıyor

This girl is on fire
Bu kız yanıyor
This girl is on fire
Bu kız yanıyor
She’s walking on fire
Ateşte yürüyor
This girl is on fire
Bu kız yanıyor

Everybody stands, as she goes by
O gelirken herkes ayağa kalkıyor
Cause they can see the flame that’s in her eyes
Çünkü gözlerinin içindeki ateşi görebiliyorlar
Watch her when she’s lighting up the night
Geceyi aydınlatırken onu izle
Nobody knows that she’s a lonely girl
Kimse onun yalnız bir kız olduğunu bilmiyor
And it’s a lonely world
ve yalnız bir dünya
But she gon’ let it burn, baby, burn, baby
ama o yakacak, bebek, yak, bebek

This girl is on fire
Bu kız yanıyor
This girl is on fire
Bu kız yanıyor
She’s walking on fire
Ateşte yürüyor
This girl is on fire
Bu kız yanıyor