Asansör çıkışında bir kaplan görseydiniz! Ne yapardınız?
If you could see a tiger at the elevator exit! What would you do?