Camila Cabello-Living Proof (Lyrics + Türkçe Çeviri)

Ah-ah-ah-ah-ah-ah, I promise
Ah-ah-ah-ah-ah-ah, söz veriyorum

Ooh

Tell me something, but say it with your hands, slow

Bana bir şeyler söyle ama ellerin ile, yavaşça
When you touch me, paint me like a Van Gogh (Oh)

Sen bana dokunduğunda Van Gogh gibi beni boyarsın (Oh)
I wanna study every inch of you

Ben senin her karışında çalışmak isterim
‘Til you trust me to make the angels come through

Meleklerin gelmesi için bana güvenene kadar

Like a choir singing “Hallelujah”

Bir koronun”Hallelujah”şarkısını söylemesi gibi
When my body’s crashin’ right into you

Vücudum sana doğru çakıldığında
When we align, ooh yeah

Biz sıralandığımızda, ohh evet
Do you feel me?

Beni hissediyor musun?
Can you feel me?

Beni hissedebilir misin?
‘Cause I can’t breathe

Çünkü ben nefes alamam

NAKARAT
Where did you come from, baby?

Nereden geldin, bebeğim?
And were you sent to save me?

Ve beni korumak için mi gönderildin?
Ooh, there’s God in every move

Ooh, her adımda Tanrı var
Ooh, and you’re the living proof (Oh)

Ooh ve sen deliller ile yaşıyorsun (Oh)
The way your hands can’t shake me

Ellerin beni sarsamaz
Soft to the touch like, baby

Dokunduğun gibi yumuşak, bebeğim
Ooh, there’s God in every move

Ooh, her adımda Tanrı var
Ooh, and you’re the living proof (Oh)

Ooh ve sen deliller ile yaşıyorsun (Oh)

Countin’ freckles, as they run down your spine

Çillenmeye devam ediyorsun, onlar senin sırtından aşağı iniyor

Show your demons, and I might show you mine

Şeytanlarını göster ve ben de sana benimkini göstereyim
One at a time, yeah, yeah

Bir kez daha, eve, evet
What are you hidin’?

Ne gizleniyorsun?
What a design, yeah, yeah

Ne tasarım, evet, evet
I wanna dive in, what a divine moment

Ben dalmak isterim, ne ilahi an
Can you feel me? (Oh)

Beni hissedebilir misin? (Oh)
Can you feel me? (Oh)

Beni hissedebilir misin?
‘Cause I can’t breathe

Çünkü ben nefes alamam