Mad Love Lyrics + Türkçe Çeviri

Boy, you lookin’ like my type
But tell me, can you hit it right?
‘Cause if I let you in tonight
You better put it do-do-down, do-do-down

Oğlum, benim tipim gibi duruyorsun
Ama söyle bana, buna değer misin?
Çünkü bu gece izin verirsem sana
Yelkenleri suya indirmen lazım

Now we do without the talk
I ain’t playing anymore
You heard me when I said before
You better put it do-do-down, do-do-down

Şu an konuşmadan, kesişiyoruz
Artık oynamıyorum ben
Daha önce söyledim, duydun
Yelkenleri suya indirsen iyi olur

Made me say
You know what I like, like, like, like
Come put your body on mine, mine, mine, mine
Keep it up all night, night, night, night
Don’t let me down, do-do-down

İlla söyleteceksin bana
Ne sevdiğimi biliyorsun
Gel bedenini benimkinin üzerine koy
Tüm gece öyle kal
Bırakıp gitme beni

All night, give me mad love
All night, give me mad love
All night, give me mad love
Yeah, don’t let me down, do-do-down
All night, give me mad love (Give me mad love)
All night, give me mad love (Give me mad love)
All night, give me mad love (Give me mad love)
Yeah, don’t let me down, do-do-down

Tüm gece, çılgın sevgini ver bana
Tüm gece, çılgın sevgini ver bana
Tüm gece, çılgın sevgini ver bana
Bırakıp gitme beni
Tüm gece, çılgın sevgini ver bana
Tüm gece, çılgın sevgini ver bana
Tüm gece, çılgın sevgini ver bana
Bırakıp gitme beni

You come over, we could chill
Tell each other how we feel
But, baby, you know I love the thrill

Geliyorsun, rahat davranabiliriz
Birbirimize nasıl hissettiğimizi anlatıyoruz
Ama, bebeğim, heyecanı sevdiğimi biliyorsun

When you put it do-do-down, do-do-down
I’ma ride on my own
But with you, I’m in the zone
One shot, don’t let it go
You better put it do-do-down, do-do-down

Sen yelkenleri suya indirince.
Tek tabanca takılacağım
Ama seninle, formumdayım
Tek atış, bırakma
Yelkenleri suya indirsen iyi olur

Made me say
You know what I like, like, like, like
Come put your body on mine, mine, mine, mine
Keep it up all night, night, night, night
Don’t let me down, do-do-down

İlla söyleteceksin bana
Ne sevdiğimi biliyorsun
Gel bedenini benimkinin üzerine koy
Tüm gece öyle kal
Bırakıp gitme beni

All night, give me mad love
All night, give me mad love
All night, give me mad love
Yeah, don’t let me down, do-do-down
All night, give me mad love (Give me mad love)
All night, give me mad love (Give me mad love)
All night, give me mad love (Give me mad love)
Yeah, don’t let me down, do-do-down

Tüm gece, çılgın sevgini ver bana
Tüm gece, çılgın sevgini ver bana
Tüm gece, çılgın sevgini ver bana
Bırakıp gitme beni
Tüm gece, çılgın sevgini ver bana
Tüm gece, çılgın sevgini ver bana
Tüm gece, çılgın sevgini ver bana
Bırakıp gitme beni

If I back up, can you handle?
Get it all night, give me mad love
Don’t be too nice, better man up
No, don’t let me down, do-do-down

Geri çekilsem, baş edebilir misin?
Tüm gece çılgın sevgini ver bana
Çok iyi olma, maço olsan iyi olur
Hayır, bırakıp gitme beni

If I back up, can you handle?
Get it all night, give me mad love
Don’t be too nice, better man up
No, don’t let me down, do-do-down

Geri çekilsem, baş edebilir misin?
Tüm gece çılgın sevgini ver bana
Çok iyi olma, maço olsan iyi olur
Hayır, bırakıp gitme beni

All night, give me mad love
All night, give me mad love
All night, give me mad love
Yeah, don’t let me down, do-do-down
All night, give me mad love (Give me mad love)
All night, give me mad love (Give me mad love)
All night, give me mad love (Give me mad love)
Yeah, don’t let me down, do-do-down

Tüm gece, çılgın sevgini ver bana
Tüm gece, çılgın sevgini ver bana
Tüm gece, çılgın sevgini ver bana
Bırakıp gitme beni
Tüm gece, çılgın sevgini ver bana
Tüm gece, çılgın sevgini ver bana
Tüm gece, çılgın sevgini ver bana
Bırakıp gitme beni

Made me say
You know what I like, like, like, like
Come put your body on mine, mine, mine, mine
Keep it up all night, night, night, night
Don’t let me down, do-do-down

İlla söyleteceksin bana
Ne sevdiğimi biliyorsun
Gel bedenini benimkinin üzerine koy
Tüm gece öyle kal
Bırakıp gitme beni

If I back up, can you handle?
(You know what I like, like, like, like)
Get it all night, give me mad love
(Come with your body on mine, mine, mine, mine)
Don’t be too nice, better man up
(Keep it up all night, night, night, night)
No, don’t let me down, do-do-down

Geri çekilsem, baş edebilir misin?
(Ne sevdiğimi biliyorsun)
Tüm gece çılgın sevgini ver bana
(Gel bedenini bedenimin üzerine koy)
Çok iyi olma, maço olsan iyi olur
(Tüm gece devam et)
Hayır, bırakıp gitme beni