Miley Cyrus – We Can’t Stop (Lyrics + Türkçe Çeviri)

It’s our party we can do what we want
Bu bizim partimiz, ne istersek yaparız
It’s our party we can say what we want
Bu bizim partimiz, ne istersek söyleriz
It’s our party we can love who we want
Bu bizim parrimiz, kime istersek ona aşık oluruz
We can kiss who we want
Kimi istersek onu öperiz
We can live how we want (2x)
Nasıl istersek öyle yaşarız

Red cups and sweaty bodies everywhere
Kırmızı bardaklar ve terletici vücutlar her yerde
Hands in the air like we don’t care
Eller havaya tıpkı umrumuzda değilmiş gibi
Cause we came to have so much fun now
Çünkü şimdi çok daha eğlenceli geldi
Got somebody here might get some now
Burada başka birisi var, şimdi biraz alabilirsiniz

If you’re not ready to go home
Eğer eve gitmeye hazır değilsen
Can I get a hell no
Bir cehennem yok alabilir miyim
Cause we gonna go all night
Çünkü bütün gece gidip
Till we see the sunlight alright
Gördüğümüz kadar güneş ışığı göreceğiz

So la da da di we like to party
Pekala la da da di biz partileri severiz
Dancing with Miley
Miley ile dans et
Doing whatever we want
Biz her ne istersek yaparız
This is our house
Bu bizim evimiz
This is our rules
Bu bizim kararımız
And we can’t stop
Ve biz durmayız
And we won’t stop
Ve biz durmayacağız
Can’t you see it’s we who own the night
Gece kim olduğumuzu göremiyorsun
Can’t you see it we who bout’ that life
Görmüyor musun kim hayat dersin
And we can’t stop
Ve biz durmayız
And we won’t stop
Ve biz durmayacağız
We run things, things don’t run we
İşlere koşarız, işler bize koşmaz
Don’t take nothing from nobody
Kimseden hiçbir şey almayın

It’s our party we can do what we want
Bu bizim partimiz, ne istersek yaparız
It’s our party we can say what we want
Bu bizim partimiz, ne istersek onu söyleriz
It’s our party we can love who we want
Bu bizim partimiz, kime istersek ona aşık oluruz
We can kiss who we want
Kimi istersek onu öperiz
We can live how we want
Nasıl istersek öyle yaşarız

To my homegirls here with the big butts
Benim ev kızlarım burada büyük izmaritlerle birlikte
Shaking it like we at strip club

[ reklamı gizle ]
Bir striptiz kulübünde gibi sallarız
Remember only God can judge us
Hatırla sadece tanrı bizim yargıçlığımızı yapar
Forget the haters cause somebody loves ya
Nefret edenleri unut çünkü birileri seni seviyor
And everyone in line in the bathroom
Ve herkes banyoda doğrultusunda
Trying to get a line in the bathroom
Banyoda bir hat almak için çalışıyor
We all so turn up here yea yea
Yani biz hepimiz burada sapıyoruz yea yea

So la da da di we like to party
Pekala la da da di biz partileri severiz
Dancing with Miley
Miley ile dans et
Doing whatever we want
Biz her ne istersek yaparız
This is our house
Bu bizim evimiz
This is our rules
Bu bizim kararımız
And we can’t stop
Ve biz durmayız
And we won’t stop
Ve biz durmayacağız
Can’t you see it’s we who own the night
Gece kim olduğumuzu göremiyorsun
Can’t you see it we who bout’ that life
Görmüyor musun kim hayat dersin
And we can’t stop
Ve biz durmayız
And we won’t stop
Ve biz durmayacağız
We run things, things don’t run we
İşlere koşarız, işler bize koşmaz
Don’t take nothing from nobody
Kimseden hiçbir şey almayın

It’s our party we can do what we want to
Bu bizim partimiz, ne istersek yaparız
It’s our house we can love who we want to
Bu bizim evimiz, biz kime istersek ona aşık oluruz
It’s our song we can sing if we want to
Bu bizim şarkımız, eğer istersek söyleriz
It’s my mouth I can say what I want to
Bu benim ağzım, ben ne istersem onu söylerim
Yea, yea, yeah
Yea, yea, evet

And we can’t stop
Ve biz durmayız
And we won’t stop
Ve biz durmayacağız
Can’t you see it’s we who own the night
Gece kim olduğumuzu göremiyorsun
Can’t you see it we who bout’ that life
Görmüyor musun kim hayat dersin
And we can’t stop
Ve biz durmayız
And we won’t stop
Ve biz durmayacağız
We run things
İşlere koşarız
Things don’t run we
İşler bize koşmaz
Don’t take nothing from nobody
Kimseden hiçbir şey almayın
Yea, yea, yea
Yea, yea, yea